Vámügyintéző tanfolyam

vámügyintézői tudása alkalmassá teszi a munkavállalót, az Európai Unió (EU) és a harmadik 
országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására, amelynek 
alapját a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve a vámigazgatási eljárásokhoz
kapcsolódó uniós és hazai vámjogszabályokban meghatározott kötelezettségek jelentik.
Vámügyintéző tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Vámügyintéző, Vámügyintéző képzés, Vámügyintéző tanfolyam, Felnőttképzés

Kompetencia birtokában a vámügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus vámrendszereket az engedélyezési és vámkezelési tevékenysége során, eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során hazai szinten kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vámszerveivel, a kereskedelmi engedélyezési hatóságokkal, a termékbiztonsági előírások teljesítését ellenőrző hatóságokkal. Közreműködik a vámellenőrzések végrehajtásában, eleget tesz a kereskedelmi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

A vámügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy képes az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutin jellegű használatára. Képes továbbá a vállalati vámszoftver rendszeres és rutin jellegű használatára, ismeri a vámok, a vám jellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifális vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat.
Elvégzi a vámkezelés során az import vagy export forgalomhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a vám és adóbiztosítékok alkalmazásához szükséges számítási műveleteket, a vámérték szabályok ismerete és alkalmazása segítségével.

Közreműködik a vámügyi engedélyezési feladatok ellátásában, használja a különböző uniós engedélyezési informatikai rendszereket és ez elektronikus ügyintézéshez szükséges felületeket.
Ismeri és alkalmazza az áruszállításhoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányokat és az INCOTERMS 2020 szabályait. Összegyűjti és nyilvántartja a vámügyi feladatok ellátásához szükséges adatokat, képes a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális vámeljárások kiválasztására és a jogszabályoknak megfelelő alkalmazására.

Szakképesítés sorszáma: 4175001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08

# /- #vámügyintéző #vámügyintézőtanfolyam #vámügyintézőképzés #vámügyintézőtanfolyamról #vámügyintézőoktatás #vámügyintézővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Vámügyintéző | Könyvelés és adózás | Üzleti ismeretek és ügyvitel |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések