Fülöp Henrik címkéhez tartozó bejegyzések

A járvány ideje alatt távolléti oktatásban folytatódhat a felnőttképzés.

A járvány ideje alatt távolléti oktatásban folytatódhat a felnőttképzés

A koronavírus járvány a foglalkoztatási szektor szereplői számára is előre nem látott helyzetet teremtett, az ágazat új kihívásokkal, nehézségekkel kénytelen szembesülni.
Fülöp Henriket, az egész ország területén képzéseket megvalósító, gyöngyösi székhelyű „IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény vezetőjét kérdeztük: hogyan kezelhető a kialakult járványügyi helyzet a több ezer embert érintő felnőttképzésben.

A szervezet vezetőjétől megtudtuk: a koronavírus járvány hazai megjelenését követően a Kormány szinte azonnali hatállyal, határozatlan időre bezárta az óvodákat, iskolákat, felsőoktatási és köznevelési intézményeket, valamint törvényi szabályozást adott ki az iskolarendszerű képzés távoktatásra való átállítására. A felnőttképzés vészhelyzet alatti megvalósítására vonatkozó kormányrendelet ezt követően, 2020. március 26-án jelent meg. Ennek értelmében március 27-étől határozatlan időre felfüggesztik minden támogatott munkaerő-piaci képzés megvalósítását, valamint az OKJ-s szakképesítést adó szakmai vizsgáztatásokat egyaránt. OKJ-s szakmai záróvizsgát, valamint újabb támogatott képzést is csupán a rendkívüli helyzet megszűnését követően lehet szervezni és indítani.

A már megkezdett képzésekbe bevont résztvevők számára jó hír, hogy a rendelet alapján a felfüggesztés ideje alatt sem maradnak ellátás – támogatás – nélkül. Ezen időtartamban a támogatási szerződésükben foglaltaktól eltérően, a hatályos legkisebb munkabér 60%-ának megfelelő keresetpótló juttatásban részesülnek. A kifizetés a területileg illetékes kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

A rendelet kiadását megelőzően nem volt elvárás a kurzusokkal kapcsolatban, hogy távoktatási formában valósuljanak meg, s az OKJ-s szakmát adó szakképesítések tekintetében nem is volt erre lehetőség. Ehhez képest fontos változás, hogy a kiadott rendelet immár lehetőséget biztosít a felnőttképzőknek arra, hogy a nem munkaerőpiaci képzéseket személyes megjelentést nem igénylő, távoktatási, digitális formában szervezhessék és valósíthassák meg, hasonlóan az iskolarendszerű képzésekhez.

Az IOSZIA a vészhelyzet kihirdetését követően, már a fenti rendelet megjelenését megelőzően is lehetővé tette az otthoni felkészülés lehetőségét. Mindezt a szakoktatók által szakmacsoportonként és azokon belüli tananyagegységenként előre összeállított, online is elérhető kiegészítő tananyagok, tematikák és számonkérő feladatsorok segítségével biztosították.

Az oktatási tevékenység mellett a szakoktatóink, kollégáim, és jómagam is egyaránt kiemelt figyelmet fordítunk a képzésben résztvevőink egészségi állapotára, szociális helyzetére, és önkéntesként segítjük, támogatjuk őket, ahogy tettük ezt korábban is. Saját erőnkből és tudásunkból mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne csak a képzést végezzék el eredményesen, hanem egészségileg, és mentálisan egyaránt sikeresen átvészelhessék a jelenlegi krízishelyzetet – tette hozzá Fülöp Henrik.

#felnőttképzés #oktatás #képzés #ioszia #fülöphenrik #árványidejealatt
#járványidejealatttávollétioktatásbanfolytatódhatafelnőttképzés

A járványügyi vészhelyzet hatása a felnőttképzésre.

járványügyi vészhelyzet hatása a felnőttképzésre

A kormány segíti és támogatja ebben a felnőttképzésben résztvevőket is. – Már megyénkben is nagyon sokan vannak, akik a kialakult válság miatt elvesztették munkahelyüket, számukra jelenthet kiemelt lehetőséget a munkaerőpiacra való visszatérés, elhelyezkedés, munkába állás elősegítésére egy új, piacképes szakma megszerzésének lehetősége – mondta el lapunk kérdésére Fülöp Henrik, az egész országban jelen lévő, a megyénkben is számos szakembert foglalkoztató IOSZIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény vezetője.

– Mindannyian tudjuk azonban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a tovább, vagy átképzésekben érintetteknek nehézséget okozhat a tanulmányokhoz kapcsolódó anyagi fedezet előteremtése, vagy az oktatások miatt kiesett munkabér bevétel pótlása. Ebben nyújt számukra segítséget és támogatást a május 1-től elérhető Diákhitel Plusz kamatmentes, szabad felhasználású hitel lehetőség, amely az innovációs- és technológiai miniszter által meghatározott felnőttképzésekben, az 55. életévüket még be nem töltött résztvevők számára lesz elérhető, egyszeri 1,2 millió forint összegben maximalizálva – részletezte az intézményvezető.

– Ehhez kapcsolódóan szeretném kiemelni azt, hogy a felnőttképzési tanulmányok ideje alatt felvett Diákhitel Plusz konstrukcióra is vonatkozik a kormány által 2018-ban bevezetett családtámogatás, amely alapján a családanyák második gyermekének megszületése esetén a hitel összegének fele, míg harmadik gyermekének megszületése esetén a teljes diákhitel tartozást elengedik. A felvett Diákhitel törlesztését a felvételt követő egy év elteltével szükséges havi egyenlő részletekben, a törlesztés futamideje pedig minimum egy, maximum öt év lehet – hangsúlyozta Fülöp Henrik.

A koronavírus-járvány a felvételit is érinti. Minden, a felvételivel kapcsolatos információt folyamatosan közzétesznek a felvi.hu oldalon, ezért azt ajánlott rendszeresen nézni – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Elmondta, a felületen ellenőrizhetik, módosíthatják, pótolhatják adataikat a jelentkezők, július 9-ig pedig egyszer módosíthatnak a sorrenden is.

#felnőttképzés #képzés #oktatás #fülöphenrik #ioszia #koronavírus #járványügyi #vészhelyzethatása #járványügyivészhelyzethatása

EFOP-1.6.1., EFOP-1.6.2. és az EFOP-2.4.1. projektek!

Információ a projektről:

“Ma újabb mérföldkőhöz érkeztünk a társadalomfejlesztés terén! A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Főigazgatójával, Sztojka Attilával az EFOP-1.6.1., EFOP-1.6.2. és az EFOP-2.4.1. projektek együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírására került sor (Konzorciumi partner).

Az augusztusban alakult, a BM irányítása alá tartozó szervezet kiemelt projekteket koordinál, felügyel és valósít meg!

Együttes erővel dolgozunk a továbbiakban közösen a szociokulturális háttér fejlődéséért, fejlesztéséért és a felzárkóztatásért egyaránt oly módon, hogy a rászorulók, hátrányos helyzetűek, szegregált élethelyzetben élők minél hamarabb felzárkóztatásokon, képzéseken keresztül valós szakmaszerzés segítségével léphessenek ki az elsődleges munkaerő piacra.

Az új program, melynek szerződés aláírása a mai napon több önkormányzat közreműködésével is megvalósult, biztosítani tudja ezen jövőbeni célok releváns megvalósítását!

Az új alap- és egyéb kompetenciák, a valós szakma megszerzése a célcsoport részére az előrelépés, a kitörés lehetőségét biztosíthatja, melyben az életminőség érezhetően javulhat, és elérhetővé válik egy jobb jövő lehetősége.”

Képen: Sztojka Attila és Fülöp Henrik

Forrás: https://www.facebook.com/fulophenrik/

A vezető és a követő!

Fülöp Henrik

Milyen kényes egyensúlyban van a mindennapjainkat, életünket meghatározó szerepek, szerepkörök együttese.
Sokan úgy vélik, egyszerű dolog vezetőnek, vagy követőnek lenni, megfelelni.

Vagy úgy vélik, hogy mindenki csinálja azt, amihez ért…

Én nem így gondolom, ezért is választottam következő írásom témájává ezt a mindannyiunkat közvetve, vagy közvetlenül érintődolgot.

Hogy én hogyan látom ezt ma és mindennapjaimban: Elsősorban az elfogadás tényére szeretném felhívni a figyelmet és rávilágítani arra.
Nagyon nehéz, és érzékeny téma az első benyomás, természetesen nem tudjuk az esetek nagyobb részében befolyásolni a választott vezetőt, vagy követőt, olykor olykor pedig a kényszeres ráutaltság választ helyettünk!
Így az első találkozás alapjában véve is hordozza magában a „sérült”, „sérülést”átélt vagy megélt előzményeket,tapasztalatokat.

Egyszóval mind a két fél részéről nehéz meghatározni az első találkozás alatt megszerzett benyomást. Így az elfogadás sokszor egyszerű metódusai sokkal bonyolultabbá és pontatlanabbá válik.A fentiek tekintetében már körvonalazódik a kérdéskör súlya is egyaránt.

A követő: Miben hisz, mit tapasztalt, mire képes!?
A személyi összegzés során soha nem lehet kijelenteni,hogy klisé szintű és általános, mivel mindannyian mást és mást örököltünk,tanultunk, tapasztaltunk, és más kompetenciákkal rendelkezünk. Így meg is találtuk a kapcsolódást a kényes egyensúly tekintetében.
Az igazi követő nem felszínes gondolatai általvezérelve válik meghatározó személlyé a munka, a vezető által diktált stratégiai„sakk figurájává”, hanem a közös elfogadás, közös hit, és a közös célok teszik azzá Őt! Így azonban már nem is olyan egyértelműen elhatárolhatók a szerepkörök, mert az álmok, elérendő eredmények összefonódásával egybeolvadva egy igazi partnerség alakul ki.
Elmondhatjuk, hogy az élet játszmáiban ezek a gondolatok képesek mindent,mindenkit megváltoztatni!

A vezető: A tudat és az érzések által nyújtott olyan egyértelmű, és nem összetéveszthető jelenség, mely a követők tekintetében és gondolataiban megteremti a kapcsolatot, az együttműködést, mint egy mag a cserépben szárba szökkenő csírát! A hasonlat működési alapelve nem különbözik a követő felé támasztott megfelelési hányadtól.
A vezető igazi erényeként megjelenő „látok, látom” szerepkör egyértelmű, és világos utat , utakat,célokat és eszméket közvetít oly módon, hogy a csírából szárba szökkenő növény igazi gondozást kapjon.

A részemről átadható legegyszerűbb hasonlatként megjelenő, mindenki által ismert adó – vevő (walkie – talkie) funkciójához hasonlítanám a jó működés alapelvét, egyszóval: sem a vezető, sem pedig a követő nem érti egymás (szavát) gondolatait, céljait, elképzeléseit, ha az adott időpillanatban az egyik szereplő nem az adó, a másik szereplő pedig nem a vevő szerepét tölti be a kommunikációban!

irta:
Fülöp Henrik

PiacTárs – Kiemelt projekt.

OSZIA_E_LEARINIG_EDUCATION_CENTERAz IOSZIA Felnőttképzési Intézmény a “PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében kiemelkedő sikerrel látta el mentorálási, képzési és tanácsadási feladatait.
A projektben résztvevő szervezetek megköszönték
a rájuk fordított energiát és az előremutató segítségnyújtást egyaránt. A személyes helyszíni mentorálás és jelenlét egy új strukturális lehetőséget biztosított a mindennapi problémák megoldásában és a folyamatban, folyamatirányításban keletkezett fennakadások áthidalásában. A moduláris új e-learning tananyagok nagymértékben segítették a hatékony és rugalmas fejlődést a vállalkozások életében, valamint gazdasági működéseikben. Mondta el Fülöp Henrik Intézményvezető
A Program sikerességet mi sem bizonyítja jobban, mint a megrendezésre került: PiacTárs Nemzetközi Konferencia és Vásár, Budapesten!

A rendezvényen Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkozáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, további 15,9 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak a 2014-2020 közötti ciklusban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban a társadalmi vállalkozások fejlesztésére. Az államtitkár hozzátette, a felhívásra több mint 400 szervezettől 15 milliárd forintot lefedő projektötlet már be is érkezett.

A rendezvényen az OFA Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
dr. Karakó László azt hangsúlyozta, a kiemelt projekt célja a szektor ösztönzése, piacképes termékek előállítására és szolgáltatások nyújtására, amelyek segítségével – egy fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségeket tudjanak biztosítani a kevésbé fejlett régiókban.

 A cél érdekében a Társaság térítésmentes szakmai szolgáltatásokat nyújt a szektor számára. Többek között tanácsadást, mentorálást, online és marketing megjelenési lehetőséget, rendezvényeket, hálózati találkozókat biztosít. 

 A nemzetközi konferenciával célunk a magyarországi és külföldi társadalmi vállalkozások bekapcsolása a nemzetközi hálózatokba, aminek egyik eszköze a kiemelt projekt keretében megszervezett, társadalmi vállalkozások Vásárával egybekötött 150 fős Nemzetközi Konferencia. 

A rendezvényen hazai és nemzetközi előadók bevonásával mutattuk be, magyarországi és külföldi résztvevőknek a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a valós piaci igények kiszolgálására létrejött minőségi, versenyképes termékek és szolgáltatások kínálatába. A rendezvényen résztvevők számára kiváló alkalom nyílt hazai és nemzetközi szintű kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére és együttműködések kialakítására.

A konferenciával egyidőben szerveztük meg a társadalmi vállalkozások termékeinek vásárát, ahol a résztvevők megtekinthették és meg is kóstolhatták a szervezetek minőségi, kézműves, egyedi, háztáji termékeit.

A kiállítók között voltak azok a szervezetek, amelyek termékeikkel és szolgáltatásaikkal pályáztak a Hozzáadott Helyi Érték Díjra.

Pályázatunk célja, hogy elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal segítenek a munkanélküliség felszámolásában; továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösségek fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra megbízható partnereivé váljanak.

 A Hozzáadott Helyi Érték Díj nyertesei 2018-ban:

  • Legjobb termék-előállító társadalmi vállalkozás: Vidékért Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó Szociális Szövetkezet

  • Legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozás: Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet

  • Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás: KÖVET Egyesület a fenntartható gazdaságért

  • Legígéretesebb társadalmi vállalkozás: Ökográf Egyesület

  • Különdíjban részesült az Alapítvány az autista gyermekekért

Kép, szövegrész: forrás: / MTI, OFA Nonprofit Kft. /

 

Az apa szerepe épp olyan fontos a családban, mint az anyáé

Átalakulóban van az apaság természete, mivel az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott az apaságról, az apai szerepekről kialakult vélemény. Míg régen az apa feladata kizárólag a kenyérkereset volt, mára a férfiak egyre nagyobb arányban veszik ki a részüket az otthoni teendőkből és egyre többen szeretnének aktív részesei lenni gyermekeik nevelésének is. Az apákra és változó szerepükre hívjuk fel a figyelmet a Családok évében szervezett workshoppal Gyöngyösön is.

A gondolatébresztő és szemléletformáló találkozóra a családokkal foglalkozó, vagy őket felkaroló szervezetek képviselői kapnak meghívást.

A workshopon a résztvevők különböző játékos feladatokon keresztül mélyedhettek el a témában, elmondhatják saját véleményüket, tapasztalataikat és megismerhetik egymás nézőpontját, látásmódját az apák változó szerepével kapcsolatban. Az összejövetel végén a résztvevők megállapodnak abban, hogy a program folytatásaként, egy több településen megszervezett akcióval hívják fel a közvélemény figyelmét a téma fontosságára és aktualitására.

Azokban a családokban, ahol az apa jelentős szerepet vállal a gyermek nevelésében, a gyerekek nyitottabbak a körülöttük lévő világra, kevesebb probléma van a magatartássa, fejlettebb a feladatmegoldó képességük, jobb a tanulási teljesítményük és felnőtt korukban is stabil lesz a családi hátterük.

Fülöp Henrik

Egyensúly a család és a munka között? Így csináld!

Mindennap estig túlórázol, hétvégén pedig magaddal viszed haza a munkát? A családod panaszkodik, hogy nem töltesz velük elég időt, a főnököd viszont, mint egy hajcsár, többet és többet várna el? A munka és a család között nem könnyű egyensúlyt teremteni…

A magyar kultúrkörökben azonban még mindig nagyon erősen él a hagyományos családmodell. A családi kapcsolatokra figyelés, a gyermekek ellátása, a háztartás vezetése inkább női feladat, így a nők esetében a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése még nehezebb és csak kemény kompromisszumokkal lehetséges.

A gyermekvállalás a nők munkájára is kihatással van, hiszen bizonyos időre kiesnek a munka világából. Eltérő, hogy a nők hogyan élik ezt meg. Vannak, akik számára az anyaság kiteljesedést jelent, mások nehezen viselik, hogy a kapcsolataik beszűkülnek és a munkájuk háttérbe szorul az anyai szerep mellett. Nincsen általános elv arra, hogyan kell kezelni ezt az időszakot. A cél az volna, hogy az anya addig maradhasson otthon, amíg ez számára is jó, figyelembe véve azt, hogy a kicsi pszichés fejlődése szempontjából az anyával otthon töltött idő mennyire fontos.

A szülői szerep mellett a házastársi szerep (férj és feleség) gyakorlására is időt kell szakítani, hogy a nő és a férfi egymásnak ne csak szülő társa legyen, hanem szerető társa is. Nagyon sokszor tapasztalható, hogy erre már nem tudnak vagy akarnak időt szánni. Az intimitásnak ez a hiánya viszont hosszú távon komoly kapcsolati problémákat generálhat, és nem mellesleg a pszichés jóllét egyik fontos alappillére is elveszítődik ennek hiányában. Ha a gyermekkel kibővült családban a felnőttek továbbra is jól tudják érezni magukat egymás társaságában, örömet tudnak okozni egymásnak, akkor az újabb kihívásokkal, amelyek jöhetnek mind a magánélet vagy a munka világából, meg tudnak birkózni.

Fülöp Henrik

Több száz nőnek segítünk céljaik megvalósításában!

– Gyakori, hogy az édesanyák gyermekük születését követően nehezen tudnak újra munkába állni, s van, hogy nem is akarnak gyermekük mellett teljes munkaidőben dolgozni. A projekt célja az atipikus foglalkoztatás népszerűsítése, a nőkkel szembeni gazdasági, társadalmi sztereotípiák megváltoztatása.

A Család KarrierPONT-ban mentálhigiénikus, kommunikációs szakember, HR szakértő látja el tanácsokkal a Gyöngyösről és körzetéből érkező nőket. A szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönözik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését.

Projektünk rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

Fülöp Henrik

Örök kérdés: karrier vagy család?

Nők döntéshelyzetben

A nők belehalnak a rossz munkahelyi légkörbe, a férfiak pedig abba, ha nincs munkájuk…

Magyarországon az atipikus foglalkoztatási formák kevésbé terjedtek el, igen kevés lehetősége van a munkavállalóknak arra, hogy távmunkában vagy részmunkaidőben dolgozzanak. Meg kellene adni a lehetőséget a nőknek, hogy a családot, a karriert vagy épp mindkettőt választhassák. Ahhoz, hogy változás legyen, lehetőséget kellene adni a szülőknek például a délutáni munkavégzésre, vagy az is megoldást jelenthet, ha az iskola, óvoda közel van a munkahelyhez.

Aki bizonyít nőként a munkahelyén, annál, ha családalapításra kerül a sor, a munkáltató mindent meg fog tenni azért, hogy megtartsa, és például a szülés után visszatérjen a dolgozó. Azaz minden a kétoldalú kölcsönösségen alapul, a munkavállalónak is tennie kell a cégért, nemcsak a munkaadótól elvárnia, hogy az ő igényei szerint járjon el.

A nőknek nagyon fontos, hogy a család és a munka egyensúlyban legyen, enélkül nem tudnak sikeressé válni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani a munkahelyükön. A kiegyensúlyozott párkapcsolatoknak ezáltal nagy hatása van a gazdaság fellendülésére is.

Egy fiatal nő számára fontos, hogy karriert építsen, de az is, hogy családot alapítson. A jó hír az, hogy nem feltétlenül kell lemondani az egyikről annak érdekében, hogy a másik tökéletesen működjön. Csak okosan kell csinálni!

Párhuzamos tervezés

Miért szeretnénk párhuzamosan, együtt tervezni a családunk és a munkánk jövőjét? Mert azt tapasztaljuk, hogy az életünk akkor működik, akkor kerek, ha ezek a fontos részletek ügyesen és szervesen összekapcsolódnak benne. Tudatosítsuk életcéljainkat, mind a családtervezés, mind a munka területén.

Tanulj! Tanulj! Tanulj!

Amíg otthon van gyesen, gyeden, érdemes ezt az időt kihasználni és tovább képezni magad a saját szakmádban. Iratkozz be egy tanfolyamra, ami hetente csak egy-egy napszak elfoglaltságot jelent – így nem kell hosszú időre megválnod a kisbabádtól, mégis naprakész leszel a saját szakmai területeden, mikor visszaállsz a munkába. Véletlenül se gondold azt, hogy ezek felesleges erőfeszítések. Nem fogják tálcán kínálni neked az állást akkor, amikor úgy döntesz, hogy visszaállsz a munkába, de így sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy gyorsabban és könnyebben visszailleszkedj a munka világába szülés után.

Fülöp Henrik

Nők a családban és a munkahelye.

A Kormány célul tűzte ki a nők, és a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését, melynek elősegítésére irányul ” Nők a családban és a munkahelyen” projekt.

A projekt tartalmi részeként Család KarrierPONT néven egy lendületes és inspiratív közösségi helyet hoztak létre, és működtetnek országszerte. Ide várják azokat a célcsoportba tartozó aktív korú nőket, akik a munka és a család összeegyeztethetőségét szeretnék a személyes életükben megvalósítani, és erre jó megoldást látnak az atipikus foglalkoztatásban.

A szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönözik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését. A másik kiemelt célcsoport a helyi munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal is megtalálja az atipikus foglalkoztatási formákban a számára vonzó lehetőségeket.

Fontos kiemelni a célcsoportok közötti kommunikáció jelentőségét, a munkadói és a munkavállalói érdekek összehangolásának szükségességét, a család és a munka összeegyeztethetőségének fontosságát. A párbeszéd kialakításában, az új típusú foglalkoztatási modellek népszerűsítésében kiemelt szerephez jut a harmadik célcsoport, azok a társadalmi csoportok, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és tagjaik, akik a családok szociális és mentális segítésében, a nők elhelyezkedésének támogatásában már régóta tevékenykednek, így jól ismerik a nők és a családok problémáit.

A projekt rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

Az egységes szabályrendszer szerint működő központok a következő célok érdekében jöttek létre:

  • a nők munkaerőpiaci helyzetének, atipikus foglalkoztathatóságának, valamint a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő és más munkaidőmodellek, távmunka, bedolgozás, alkalmi munka és mások) népszerűsítése, bevezetése, különös tekintettel a helyi igényekre;
  • a család/magánélet és a munka összeegyeztethetőségének és összehangolásának előmozdítása, a támogató helyi munkaadók/szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése;
  • a nőkkel szembeni – gazdasági és társadalmi – előítéletek lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A központhoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a karrierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkerőpiacra, de akár gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik a Család és KarrierPONT-okat. Az ott dolgozó szakemberek maguk is segítenek a problémák megoldásában vagy kapcsolati rendszerükön keresztül eligazítást adnak, hogy hová érdemes fordulni az adott konkrét üggyel.

A projektcélok megvalósítása számos a kutatásokkal, képzésekkel, szakmai- és védjegystandardok kidolgozásával, valamint a szemléletformálással összefüggésben megvalósuló rendezvényt generál. Megrendezésre kerülnek oktatások, hazai és nemzetközi konferenciák, tréningek, szakmai és szemléletformáló előadások, workshopok, szakmai találkozók, lakossági tájékoztatók, érzékenyítő fórumok, műhelyfoglalkozások, fesztivál-kitelepülések, díjátadó gálák.

Támogató közeg a nőknek

Az atipikus foglalkoztatás népszerűsítése a cél. Ez annyit jelent, hogy rugalmas munkaidőbeosztás mellett dolgozhatnak a munkavállalók. A kisgyermekes anyákat, családokat szeretnék felkészíteni arra, hogy kibontakoztassák képességeiket olyan módon, hogy ma helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon. – A munkáltatókat pedig arra szeretnénk felkészíteni, hogy családbarát módon tudják fogadni a munkavállalókat, megoldva ezzel a munkaerőhiányt. Ahhoz, hogy a nők helyt tudjanak állni, komplex támogató közegre van szükség mind a család, mind a társadalom részéről. Cél továbbá, hogy a szemléletváltás a munkáltatókban elinduljon, hiszen a családbarát munkahelyek számtalan előnnyel rendelkeznek nem csak a munkavállalók, de a cégek számára is.

A projekt által olyan lehetőséget biztosítanak a családoknak és az anyáknak, ahol össze tudják egyeztetni a munkát és a magánéleti egyensúlyt,- ezzel megteremteni a családi harmóniát.

Fülöp Henrik

Jó gyakorlat.

„Nők a családban és a munkahelyen”
EFOP-1.2.9-17
„A női karrier sajátos kérdései-A család és a karrier közötti egyensúly”
Gyöngyösi Család és KarrierPont

I. A jó gyakorlat elnevezése, címe:
„A női karrier sajátos kérdései – A család és a karrier közötti egyensúly”
II. A jó gyakorlatot megvalósító szervezet neve :
Gyöngyösi Család és KarrierPont  
III. A jó gyakorlat típusának megnevezése: Helyzetfelmérés, kutatás
IV. A jó gyakorlat megvalósításának helyszíne:
3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. Telefon: +36 (37) 301 649          E-mail: hevesmegye@gyoka.hu  
V. A jó gyakorlat rövid összefoglalása: A család és a karrier közötti egyensúly azt jelenti, hogy legyen mindkettő egymással párhuzamos a nők életében. A legtöbb nőnél a gyerekvállalást követően megváltoztak a prioritások. Úgy érezték, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük a gyerekük számára, vagyis nem tudtak ugyanakkora energiát beletenni a munkába. Alapvetően ugyanazon módszerek és elméletek érvényesek szokásosan mind a férfi, mint a női ügyfelek pályatanácsadása esetén, ám, mivel a hozzánk forduló hölgyek szituációik mutatják, sokszor egészen más jellegűek a problémák és bizony vannak tipikusan a női identitáshoz kapcsolódó kérdések.  
VI. A jó gyakorlat elérése interneten:
nokamunkahelyen.hu  
VII. A jó gyakorlat bemutatása:
Releváns kérdéseket tett fel Alapítványunk,- a projektben résztvevőknek arra a kérdésre, hogyan fognak tudni megbirkózni a több párhuzamos (anya, feleség és dolgozó nő) szereppel. Valójában a kutatásokból az derül ki, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – a párhuzamos életfeladatok, szerepek betöltése nem okoz szükségszerűen több stresszt a nőknél, sőt, az életünkkel való elégedettségünket is növelheti, ha sikeresen tudjuk őket összeegyeztetni. Érdekes feladat volt például velük  végiggondolni, azt, hogy ők hogyan képzelik el az egyensúlyt és hogyan súlyoznák fontosságuk szerint életük különböző szerepköreit. Igyekeztünk tudatosítani bennük, hogy ezek a területek jól megférnek egymással, de azt is, hogy az egyensúlyra tudatosan kell törekednie és bizonyos kompromisszumok elengedhetetlenek, ha szeretné sikeresen véghezvinni életében azt a változást, amelyre készült. Tanácsadásaink során egyértelművé vált, hogy sok nő van, aki úgy érzi, hogy számára a gyereknevelés nem elég, mert nem abban teljesedik ki, hogy gondoskodik a családjáról, hanem szeretne továbbra is a szakmájában érvényesülni, esetleg új területeken kipróbálni magát. Nem egyszerű dolog, hiszen azzal, hogy megszületik a baba, lesz egy új munkája, ami egy életre szól. De nem lehetetlen családanyaként karriert építeni. Tudtuk, mi projektmunkatársak, hogy ez magától nem fog megtörténni. Azok, akik ezt megbeszélték, rendszeresen egyeztettek róla, és szóvá tették, ha túl nagy volt a teher, amit a munkájuk vagy egészségük már kezdett megsínyleni, sokkal rendezettebb háztartásban éltek, és volt idejük a szakmai előre menetelükkel foglalkozni. Viszont azok, akik féltek ezt szóba hozni, általában egyedül intézték a gyerekek és a háztartás körüli tennivalókat. Felmérésünk, szóbeli elbeszélgetéseink révén egyértelműen kiderült, hogy a projektben szereplő családanyák nagy része szeretné ha képzéseink, segítségünk során önállóbban, függetlenebbül láthatná el egyrészt anyai, és munkaerőpiaci pozícióját. Tanácsadásaink alapján kutatásunk egyik eredménye: Azok a nők, akiknek a házastársa ugyanolyan fontosnak vagy fontosabbnak tartotta a karrierjét, sikeresebbek lettek. Nem véletlenül választottak maguknak ilyen partnert, hanem tudatosan. És ez azt jelenti, hogy amikor a szülői teendőkről van szó, akkor azok nem esnek automatikusan az ő nyakukba, hanem megosztják a feladatokat. Inkább a nőkben fogalmazódik meg az elvárás magukkal szemben, hogy vajon nem kellene-e napjuk nagyobb részét gyermekükkel tölteni, nem sérül-e a kicsi, ha délutánig az óvodában van, és csak este találkozik vele. Anélkül, hogy el kellene dönteni, hogy ez jó vagy rossz, indokolt vagy sem, megállapíthatjuk, hogy ez kevésbé merül fel a férfiak kapcsán a mi kultúránkban. Ezen az identitáson szeretne projektünk képzési, és folyamatos tanácsadási segítséggel változtatni, hogy ezek a lelkiismereti küzdelmek ( pl. mentálhigiénés szakember bevonásával ) oldódjanak, megszűnjenek.  
VIII. A jó gyakorlat alapvető célkitűzése:
Sok anyát megvisel, mikor eljön az idő, hogy visszamenjen dolgozni. Az ördög a részletekben van: nem mindegy, mennyire rugalmas a munkahely, hogy szereti-e, amit csinál, hogy hány év kihagyás után áll újra munkába, hogy volt-e folytonosság. Tehát nincs két egyforma élethelyzet, de a legtöbb nő életében adódik egy pillanat, mikor átfordul a mérleg: a napja nagyobb része kezd munkáról szólni, és a kisebbet tudja a gyerekkel, gyerekekkel tölteni. Többek között ebben is adtunk, és adunk tanácsot a hozzánk forduló klienseknek.
IX. Milyen tényezők segítették a jó gyakorlat létrejöttét, kialakítását?
Sajnos a felnőttek sem mindig ítélik meg jól, valójában mire van szükségük. Ezt érzékeljük folyamatosan tanácsadásaink során. Ezért a  család és a karrier közötti egyensúly szerepét prioritásnak tekintjük, és fontosságát projektünk megvalósítása során preferáljuk.
X. Milyen tényezők nehezítették, akadályozták a jó gyakorlat kialakítását?
Mivel tanácsadóink megfelelő pedagógiai- pszichológiai, és szociális munkában is jártas felkészültséggel rendelkeznek, így nem jelentett akadályt a kötetlen, empatikus, toleráns tanácsadásokon való elbeszélgetés.
XI. Kik támogatták, mentorálták a jó gyakorlat kialakítását? – Pedagógiai, pszichológiai mentortanár  – Munkaképesség fejlesztés, foglalkoztatási szakértő – Szakképzési szakértő – Egészségügyi, szociálpolitikai szakértő – Szociális gazdaság, szociális foglalkoztatás területén tapasztalatokkal rendelkező szakértő  
XII. Ha volt igény vagy szükséglet felmérés milyen módszerrel történt és milyen eredménye volt?
Kérdőíves lekérdezés személyesen, és egyéni interjú alapján. A közreműködő,- projektben résztvevők kommunikatívak voltak,- segítségünket értékelték, és továbbra is igényt tartanak munkánkra.
XIII. A jó gyakorlat során milyen módszereket alkalmaznak?
–  Kérdőíves lekérdezés személyesen
XIV. A jó gyakorlat eredményeinek bemutatása:
Szakembereink segítsége által önbizalommal teli, egészséges énképet tudnak kialakítani.
Tanácsadásaink által, és jövőbeni pozitív hozzáállásukkal mindig képesek lesznek a család és karrier közti egyensúlyt megteremteni.
Elsajátítják a célok kitűzésének mesterfogásait, és általuk sikeresebbé válhatnak.
Önmaguk maradéktalan elfogadásán keresztül értékesebb, teljesebb emberi kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Sikeresebb, eredményesebb és boldogabb nőkké válhatnak!

Fülöp Henrik

A női karrier sajátos kérdései – esetleírással illusztrálva.

Kata negyvenes éveiben, három gyerek felnevelése után szeretett volna visszatérni a munka világába, azért fordult hozzánk, hogy segítsünk neki előkészíteni ezt a lépést. Egyrészről olyan sok év telt el azóta, hogy az utolsó munkahelyéről eljött, hogy már alig tudta elképzelni, miként térhetne vissza a szakmai szerepbe. Másrészt az eltelt évek meglehetősen lemorzsolták az önértékelését, amire ráadásul a férje is rásegített, folyton megerősítve benne, hogy otthon a helye és hogy úgysem ért semmi máshoz, mint a háztartáshoz és a gyerekekhez.

Kata ezalatt csendesen álmodozott egy olyan életről, ahol más területen is kiteljesedhet, mint az anyaszerepben – ami évekig boldoggá tette, de a gyerekek függetlenedésével már egyre kevésbé. Álmai nem voltak nagyra törőek, közülük a „legőrültebb” a teljes újrakezdés gondolata volt, mivel egykori titkárnői munkája helyett szívesebben tért volna vissza a munkába egy olyan pozícióban, ahol valamilyen módon segítségére lehet másoknak, ahol meghallgathat, támaszt nyújthat valakinek, vagy akár ápolhat másokat – egy kicsit az anyai szerepéhez hasonlóan, amit annyira élvezett.

A környezetében élők attól is féltették Katát, hogy nem fog tudni megbirkózni a több párhuzamos (anya, feleség és dolgozó nő) szereppel. Valójában a kutatásokból az derül ki, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – a párhuzamos életfeladatok, szerepek betöltése nem okoz szükségszerűen több stresszt a nőknél, sőt, az életünkkel való elégedettségünket is növelheti, ha sikeresen tudjuk őket összeegyeztetni.

Érdekes feladat volt például Katával, egy tanácsadás folyamán végiggondolni, ő hogyan képzeli el az egyensúlyt és hogyan súlyozná fontosságuk szerint élete különböző szerepköreit. Ez egyrészt tudatosította benne, hogy ezek a területek jól megférnek egymással, de azt is, hogy az egyensúlyra tudatosan kell törekednie és bizonyos kompromisszumok elengedhetetlenek, ha szeretné sikeresen véghez vinni életében azt a változást, amelyre készült.

Alapvetően ugyanazon módszerek és elméletek érvényesek férfi és női ügyfelek pályatanácsadása esetén, ugyanakkor, mint ez a szituáció is mutatja, sokszor egészen más jellegűek a problémák és bizony vannak tipikusan a női identitáshoz kapcsolódó kérdések.

Tudjuk, hogy a nők döntéseiben sokkal nagyobb szerepet játszanak a „fontos személyek”, azaz a hozzátartozók és közeli barátok. Egy 1998-as kutatás eredménye azt mutatta, hogy a nők pályáról, karrierről, életről alkotott elképzeléseiben és terveiben sokkal nagyobb szerepet kap a kapcsolati tényező (szerelmi, családi vagy szociális élet) mint a férfiakéban. A pályájuk is gyakrabban tükröz életmód szintű döntéseket, kevésbé lineáris (folytatólagos) vagy sikerorientált. A nők inkább az egyensúly megtalálására törekszenek házasság, gyerekek és munka között.

Egy kutatásban vizsgált nők mindegyike – függetlenül társadalmi vagy munkahelyi pozíciójától – számításba vette a (létező vagy leendő) gyerekeik és hozzátartozóik (pl. élettársuk) szempontjait a munkájával kapcsolatos döntéseknél, míg ez a tendencia sokkal kevésbé volt jellemző a férfiakra. Magyarán a döntéseik nagyobb mértékben figyelembe veszik a hozzátartozóik érdekeit, mint amennyire ez a férfiakra jellemző. Ügyfelünk sem tudott volna olyan munkát elképzelni, amely miatt teljesen le kell mondjon a gyerekeivel való törődésről, habár azok már sokkal kevésbé voltak rászorulva, mint kisebb korukban.

Számos egyéb gyakorlat és nyolc találkozó után végül két olyan, életképes és Éva vágyaival egyező pályát is sikerül beazonosítanunk, amelyekben egyesülnek az ő kritériumai: Megfelelő képzés során segíteni másoknak és a családjára is kellő időt fordítani (egészségügyi területen illetve a szépészeti szolgáltatásokban). Mivel még néhány információ hiányzott a végső elhatározáshoz, felépítettünk egy akciótervet, amelynek alapján már nélkülünk is tovább tudott menni a döntéshez vezető úton. Ennél talán még fontosabb, hogy újra elkezdett hinni önmagában és abban, hogy a jövőjét saját maga tudja alakítani, helyet adva életében mindannak, ami neki fontos!

Projektünk által minden bennünket megkereső nőnek, családanyának ,- atipikus, rugalmas formában történő munkaügyi ajánlással, speciális tanácsadással, választható képzéssel, mentálhigiénés gondozással tudunk segíteni, hogy a munka, és a magánélet összehangolása teljes mértékben megvalósulhasson!

Fülöp Henrik

Mert nőnek lenni jó!

Nőnek lenni jó, nőnek lenni érték, nőnek lenni öröm. A hétköznapi rohanásban, a mindennapi taposómalomban, az állandó megfelelések kényszerében, szerepeink szorításában hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni.

Nőnek lenni jó, de bizony nem mindig könnyű. Ráadásul egyre inkább rá vagyunk kényszerítve a férfias energiák használatára. A munkában, karriertörekvéseinkben férfi módon próbálunk helytállni, erősek vagyunk, határozottak, felvesszük a versenyt bárkivel. Ez persze nagyon jó lehet, ha közben nem felejtünk el nőnek lenni. Mert ha elfelejtünk, akkor idővel csodálkozunk, hogy az igazi, a férfias férfiak elfordulnak tőlünk, vagy pedig belebetegszünk a ránk kövesedett férfiszerepbe.

De tényleg? Szerencsés helyzetben vagyunk?
Helyt kell állni a munka világának férfihierarchiájában. Másrészt a média minden nap, a napnak minden órájában önti ránk hirdetéseit csodaszép nők csodaszép fotóival, mondván: Így kell nőnek lenni. És ettől garantáltan csúnyának, öregnek, kövérnek, de legalábbis tökéletlennek érezzük magunkat.

Az sem teszi könnyebbé a dolgot, hogy az általános felfogás szerint a “normális” nő az, aki megfelel az “átlagnak” – vagyis egy modellnek, egy olyan szerep-együttesnek, amit a társadalom aktuálisan a nőtől elvár. De ez a szerep-együttes napjainkban meglehetősen ellentmondásos, aminek lehetetlen megfelelni. De mihelyt férjhez ment alakuljon át háziasszonnyá, ha gyermeket szült, legyen tökéletes, odaadó anya – felejtse el a magas sarkú cipőt, a szórakozás minden formáját, de eközben maradjon meg a férje számára vonzó szeretőnek. Ismertek olyan nőt, aki képes minderre?

Jöjjön el rendezvényeinkre, kérje ingyenes képzéseinket,- és mi segítünk álmai megvalósításában! ÖNÖKKEL – ÖNÖKÉRT!

Fülöp Henrik

Nők, akik keresik a helyüket – Körkép a magyar nők helyzetéről és lehetőségeiről

Ki mondta neked, hogy…nincs meg benned, ami a sikerhez kell? Hogy hármasnál jobbra úgysem vagy képes? Hogy nem vagy elég tehetséges ahhoz, hogy sikeres karriert fuss be?

A lehetőség ott van benned!
Apró lépésekkel „tanulja” a társadalom a megváltozott szerepű nőket érdemeik szerint kezelni.
Feladatuk van bőven, csak nem ott, ahol szeretnék. Úgy tűnik, egy ideig még duplán kell teljesíteniük…

A nőknek ma is nehéz megteremteniük az összhangot a munka és a magánélet között.

A nők helyzete, főleg a gyermekvállalást követő gondozással töltött évek után munkát keresőké, speciális, ezért különleges módszerek is kellenek ahhoz, hogy segíteni lehessen nekik. – A korábbi évek tapasztalataitól eltérően megfordult a munkaerőpiaci trend. Korábban egyenlő arányban kerestek munkát a férfiak és a nők, most utóbbiak közül vannak többen állás nélkül.

A Gyöngyösi Család és KarrierPont olyan munkaerő-piaci segítő, tanácsadó szakmai hálózat, amelynek célja, hogy segítse a nőket, fejlessze képességeik és tehetségük érvényesülését, munkaerő-piaci esélyegyenlőségük megteremtését.

A MEGOLDÁS BENNÜNK VAN, CSAK MEG KELL KERESNÜNK
„AKI KERES AZ TALÁL. AKI KÉR, ANNAK ADATIK”
GYERE EL, ÉS BESZÉLGESSÜNK KÖTETLENÜL!
Gyöngyösi Család és KarrierPont

Fülöp Henrik

Mi a sikeres és boldog nők titka?

Mi az,amit a legboldogabb, és legsikeresebb nők másképp csinálnak, mint mi?
Vajon, ha találnánk olyan nőket, akik „nem álltak be az elégedetlenkedők sorába”,akik igazán sikeresek, és boldogok, akik úgy élték meg, hogy a döntéseik, és választásaik erősítették őket, és egyre csak boldogabbak, és elégedettebbek lettek a koruk előrehaladtával, akkor mit válaszolnának ezek a nők a kérdéseinkre?

Mit tanulhatnánk tőlük?
Lennének-e olyan dolgok, amik (életkor, stílus, karrier, gazdagság, értékrend eltérései ellenére) közösek lennének bennük? Vajon mi lenne az, amit megoszthatnának velünk?
A sikeres, és boldog nők titka elsősorban a szenvedély,- azt teszik amit ingyen is csinálnának, csak és kizárólag az elismerés, a befogadó közösség támogatásának édes ízéért. Ha a sikerélmény motiváló, folyton előre rugdosó fuvallata megvan, az mind közelebb hoz hivatásunk eléréséhez.

A sikeres nők nem szeretnek a babérjaikon ücsörögni, hiszen folyamatosan feszegetik a saját határaikat és keresik az újabb és újabb kihívásokat. A hibáktól és a kudarctól való félelem ugyan sokakat meggátol abban, hogy kockázatot vállaljanak olyan dolgokért, amikre vágynak, de nem a szóban forgó hölgyeket! Merjünk hát mi is gyakrabban kilépni a komfortzónánkból, ha pedig hibázunk, abból próbáljunk meg tanulni – ahelyett, hogy magunkat ostoroznánk.
Ők elsősorban bátrak, kurázsi van bennük, és spiritusz, nem immunisak a félelemre, és a boldogtalanságra, de szembenéznek velük.

Persze az életnek nem minden pillanata ilyen „erős pillanat”. Vannak olyan pillanatok, amelyek negatív érzelmeket váltanak ki belőlünk, és vannak olyanok is, amelyek semlegesek maradnak. De amikor egy „erős pillanatot” élünk át, az teljesen hiteles.

Ha az életed „erős pillanatait” keresed, nem mindig fog tetszeni az, amit találsz.
Az elfogadás nem beletörődést jelent, vagy azt, hogy feladjuk az álmainkat. Valójában sokkal gyakoribb, hogy ha el tudjuk fogadni, melyik pillanatok erősítenek minket, és melyikek nem, az sokkal jobban meg fogja mutatni, hogyan éljünk az álmainknak megfelelően otthon, és a munkánkban egyaránt.

Ez azt jelenti, hogy jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben, és sokkal kreatívabbak is leszünk saját magunkkal kapcsolatban is.

Mondj „IGEN”-t azokra az emberekre, akik segítenek neked megteremteni ezeket a pillanatokat. A pillanatokat, hogy új közösséget találsz, tanulhatsz, alkothatsz, kiteljesedhetsz!

Szeretnél Te is sikeres és boldog nő lenni?
Szeretettel várunk, hogy megvalósíthasd álmaidat!
Nálunk megértő, tanácsadó kezek nyújtanak segítséget
Család és KarrierPont

Fülöp Henrik

Megyei horgászbált szerveznek Gyöngyösön

Bált rendez Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban a Heves Megyei Horgászok Baráti Köre. A március 2-ai rendezvényről és a csoport terveiről Fülöp Henrik, a gyöngyösi civil szervezet vezetője mesélt a Kékes Online-nak.
– Mennyire népszerű megyénkben a horgászat, hányan hódolnak ennek a szenvedélynek?

Heves megyében mintegy 22 ezren választották a horgászatot hobbiként vagy sportként, ami egy igen jelentős tömegbázis. Az idei bállal az a célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz ezt a népes szimpatizánsi kört, s egy jó hangulatú este során tovább mélyítsük a baráti, szakmai kapcsolatokat. A tavalyi, hagyományteremtő szándékkal megtartott rendezvényünk, melynek védnöke – csakúgy mint ebben az évben – Horváth László, a térség országgyűlési képviselője volt, nagyon jól sikerült, emlékezetes marad számunkra. Az idei eseményre közel 150 főt várunk, természetesen családtagjaikkal együtt.

– A legtöbben azt gondolják, hogy a horgászat viszonylag magányos tevékenység. Hogyan tudják ebbe bevonni a családokat?

Bár mi legtöbb esetben sporttársakkal együtt horgászunk, a családtagok érdeklődésének felkeltése különösen fontos számunkra. Ennek érdekében idén nyárra horgásztábort szervezünk a gyermekeknek, ahol megismerkedhetnek környezetünk értékeivel, az állatvilággal, a természetvédelemmel. Ez a fajta szemléletformálás kiemelt jelentőségű számunkra, hiszen a következő generáció horgászaival, természetbarátaival, a hegyek, a növények, a vizek barátaival foglalkozhatunk. Az külön siker számunkra, ha valamelyikük kedvet kap a horgászathoz és hobbiként választja azt.

– Milyen egyéb tevékenységeik vannak?

Tagjainkat arra biztatjuk, hogy az általunk szervezett, államilag elismert halőr, társadalmi halőr, mezőőr és tógazda tanfolyamainkon minél nagyobb számban vegyenek részt. Komoly terveket is dédelgetünk, mégpedig egy új, komplex, megyei szabadidős egyesület létrehozását, valamint szeretnénk, ha jövőre már horgászigazolványokat és horgászengedélyeket is adhatnánk ki.

– Ön mióta foglalkozik horgászattal?

7 éves koromban szerettem bele ebbe a tevékenységbe, ami azóta valósággal a szenvedélyemmé vált. Feltölt és megnyugtat, a természet pedig minden alkalommal elbűvöl, hiszen a Mátra környéki tavak minden évszakban csodálatosak.

– Van esetleg olyan eredménye, amire különösen büszke?

Igen, tavaly sikerült egy 27,5 kilogrammos tőponty kifogásával megdöntenem a Markazi tó rekordját, de számomra nem a kiemelkedő eredmények a legfontosabbak, hanem a mindennapok élményei, amelyeket a horgászatnak köszönhetek.

Szerző: Kékes Online, Burián Orsolya
Fotó: Heves Megyei Horgászok Baráti Köre

IOSZIA: országos elismerés a gyöngyösi felnőttképzési intézménynek.

Megváltozott munkaképességű honfitársaink kaphatnak új esélyt a munkába állásra Gyöngyösön és szűk vonzáskörzetében az IOSZIA Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény által megvalósított képzési programok sikeres elvégzését követően.
Fülöp Henrik, az IOSZIA vezetője a Heves megyében egyedülálló sikerességről tájékoztatta a Kékes Online-t.

– Milyen segítséget tudnak a térségben élő megváltozott munkaképességűeknek nyújtani?

A Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat és a Szociális- és Gyermekvédelmi Felügyelőség szerződött partnereként vállalkoztunk arra, hogy egy Európai Uniós program keretében tanfolyamokat indítsunk a különböző okok miatt megváltozott munkaképességűvé vált embertársainknak. A Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal által jóváhagyott képzési programjainkban olyan szakmák sajátíthatók el nálunk, melyek hosszú távon biztosítanak elhelyezkedési lehetőséget a környéken. A munkaadókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot annak érdekében, hogy mindig a hiányágazatokra fókuszálhassunk.

– Melyek azok a szakmák, amelyeket leggyakrabban oktatnak?

A hozzánk jelentkezők főként az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány), valamint a személy- és vagyonőr tanfolyamaink iránt érdeklődnek. Ezen végzettségekre biztos kereslet mutatkozik a városban és a környező településeken működő cégeknél egyaránt. Az alapfokú informatikai tudás ma már szinte minden munkakörben nélkülözhetetlen, akár egy postán vagy egy iktatóban is; sok cég keres adatrögzítőket. Vagyonőrök pedig nemcsak a klasszikus értelemben vett biztonsági őrök lehetnek, hanem a különféle digitális rendszereket is ők kezelhetik, például egy intézménybe történő beléptetésnél.

A frissen megszerzett bizonyítvány segítségével végre olyan munkát tudnak végezni, amely összeegyeztethető jelenlegi egészségi állapotukkal, s azt rész- vagy teljes munkaidőben maradéktalanul el tudják látni. Ez bizonyos élethelyzetekben nagyon sokat jelenthet az érintetteknek és családjaiknak egyaránt.

–Mennyire sikeresek ezek a tanfolyamok?

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a beiratkozóink közül mindenki sikeres záróvizsgát tett. Külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a személy- és vagyonőr tanfolyamra járó csoportunk szakmai záróvizsgájának eredménye magasan az országos átlag feletti lett. A szakmai vizsgát szervező és megvalósító Belügyminisztérium a 4,5 fölötti átlagteljesítményért kiemelt dicséretben részesítette a résztvevőket.

A nálunk szintén elérhető digitális írástudás tanfolyamunk sokaknak segített már távmunkában elhelyezkedni, illetve nagyobb sikerrel pályázni különféle állásokra, akár online felületeken is. Természetesen a digitális írástudás a munkán kívül a családdal való kapcsolattartást is segíti. Ennek a tanfolyamnak egy 2 éve általunk kidolgozott program az alapja, melyet folyamatosan fejlesztünk a legfrissebb igényeknek és a kor kihívásainak, a technikai fejlődésnek megfelelően.

– Mit jelent pontosan az, hogy valaki megváltozott munkaképességű?

A munkaképességet egyebek mellett például bizonyos gerincbetegségek, cukorbetegség, egyes allergiák, autoimmun és pszichiátriai betegségek is befolyásolhatják. Az ismertebb, mozgássérülésből adódó okokon kívül akár egy szívinfarktus is eredményezhet megváltozott munkaképességet.

Számunka az a legnagyobb öröm, amikor nehéz élethelyzetekben tudunk előrelépést és pozitív változást előidézni, amikor hozzájárulhatunk az életminőség tényleges javításához.

A fent említett tanfolyamainkra szeretettel várjuk a megváltozott munkaképességűek jelentkezését! Érdeklődni Gyöngyösön, a Vármegyeház tér 1. szám alatti Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP irodában lehet. Amennyiben kérdése merül fel, vagy további információt szeretne, forduljon bizalommal hozzánk, szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére. További információk a www.felnottkepzes.hu weboldalon érhetők el.

Forrás: Kékes Online