Termékdíj ügyintéző tanfolyam

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyes célkitűzéseit alapul vevő Nemzeti 
Hulladék-gazdálkodási Stratégia gazdaságpolitikai és közigazgatási céljainak elérése
érdekében szükséges olyan munkaerő képzése, amely a normatív szabályok szakszerű
végrehajtásával a körforgásos gazdasági modell piacgazdaságos rendszerének működtetésében
alapvető szerepet játszik.
Termékdíj ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Termékdíj ügyintéző, Termékdíj ügyintéző képzés, Termékdíj ügyintéző tanfolyam, Felnőttképzés

A termékdíj ügyintéző feladata:
A magyarországi előállítás, valamint az Európai Unió és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő termékdíjas feladatok ellátása, amelynek alapját a termékdíjas szabályok, a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve az adózás általános szabályaiban meghatározott kötelezettségek jelentik. Kiemelt feladata termékdíj raktárak kialakításában, engedélyeztetésében és működtetésében való részvétellel gazdasági értéket teremtő termékdíj szakmai ismeretek tudatos alkalmazása, amellyel a gazdasági folyamatokhoz illesztett optimális termékdíjas és jogszerű környezetvédelmi eljárásokkal.

Magyarország versenyképességét segíti elő. A feladatai során a termékdíj ügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus okmányrendszereket – különös tekintettel az adóigazgatás által előírtakra, és eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel, vala-mint a kormányhivatalokkal.

A termékdíj ügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy:
– rendszeresen és rutinszerűen használja az Európai Unió integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerét (TARIC);
– munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas szabályokat, és azt kiegészítő adó, számviteli és hulladékgazdálkodási szabályokat;
– elvégzi a termékdíjas kötelezettségek teljesítéséhez szükséges számítási műveleteket;
– munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas feladatok ellátásában való közreműködéshez szükséges termékdíjas, adózás és adóigazgatás eljárási jogszabályokat;
– használja az adóigazgatási informatikai rendszereket és az elektronikus ügyintézés követelményeinek megfelel;
– kiválasztja a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális termékdíjas eljárásokat és a jogszabályoknak megfelelően alkalmazza;
– összegyűjti és kezeli a termékdíjas feladatok ellátásához szükséges adatokat;
– feladatai ellátásához telefont, számítógépet, irodaszereket, bélyegzőket, fénymásolót használ;
– tevékenységéhez kapcsolódóan papír alapú és digitális dokumentumokat készít, rendszerezi és kezeli a munkavégzés során keletkező iratokat;
– gyakorolja az első- és másodfokú adóigazgatási hatósági eljárásokban az ügyféli jogokat és kötelezettségeket és közreműködik a jogorvoslati eljárásokban;
– munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíj kötelezettséghez, illetve az állami támogatáshoz kapcsolódó szabálysértési és büntetőjogi felelősség szabályait, a termékdíjra vonatkozó jogi szankciórendszert.

Betölthető munkakörök:
– Termékdíj ügyintéző
– Termékdíj raktár vezető/felelős

Szakképesítés sorszáma: 04115009
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.07.19.

# /-  #termékdíjögyintéző #termékdíjögyintézőtanfolyam #termékdíjögyintézőképzés #termékdíjögyintézőtanfolyamról #termékdíjögyintézőoktatás #termékdíjögyintézővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Termékdíj ügyintéző | Könyvelés és adózás | Üzleti ismeretek és ügyvitel | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések