Tűzvédelmi előadó tanfolyam

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként 
tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél,
létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő.
Tűzvédelmi előadó tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Tűzvédelmi előadó, Tűzvédelmi előadó képzés, Tűzvédelmi előadó tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus
formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről.

Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel.
Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.

Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében.

# / – #tuzvedelmieloado #tuzvedelmieloadotanfolyam #tuzvedelmieloadokepzes #tuzvedelmieloadotanfolyamrol #tuzvedelmieloadotanfolyamindul #tuzvedelmieloadovizsga #tuzvedelmieloadovizsgakovetelmeny

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Tűzvédelmi előadó | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések