Magánnyomozó tanfolyam

A magánnyomozó jogszabályok által biztosított keretek között 
Magánnyomozó tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Magánnyomozó, Magánnyomozó képzés, Magánnyomozó tanfolyam, Felnőttképzés

 az ügyfelek jogos érdekének érvényesítése céljából, a kriminalisztika, illetve a magánbiztonsági szakterület eszközeivel és módszereivel  adatgyűjtő, felderítő, elemző, vizsgálati, tanácsadó, illetve megelőző tevékenységet végez. Ügyfeleivel tárgyalásokat folytat. Az elé tárt érdeksérelmek jogi és szakmai vonatkozásaival, valamint az ügy megoldási lehetőségeivel kapcsolatban tanácsot ad, javaslatokat tesz. Költségkalkulációt végez, majd árajánlatot készít. A magánnyomozások lefolytatásával kapcsolatban megbízási szerződést köt.

A szakma szabályainak betartásával tervezi, szervezi, majd pedig hatékonyan lebonyolítja a magánnyomozati cselekményeket. Alkalmazza a magánnyomozói eszközöket és módszereket, szükség esetén megfelelő szaktudással rendelkező közreműködő szakembereket von be a munkába. Az ügyfele érdekében jogszerűen és szakszerűen működik közre a büntető, polgári vagy közigazgatási eljárásokban. Tanácsadó, kockázatelemző és bűnmegelőzési felkészítő tevékenységet végez. Felkérésre speciális célellenőrzéseket hajt végre. Kulturáltan, célirányosan és tudatosan kommunikál, mind az ügyfeleivel, mind a magánnyomozásban érintett személyekkel. Elkötelezett az ügyfelének érdekében történő

Szakképesítés sorszáma: 10325019
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #magánnyomozó #magánnyomozótanfolyam #magánnyomozóképzés #magánnyomozótanfolyamról #magánnyomozóoktatás #magánnyomozóvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

 Magánnyomozó | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések