Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) tanfolyam

A szobrász széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, szobrásztörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a szoborkészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, önállóan, alkotó módon valósítja meg.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász), Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) tanfolyam, Felnőttképzés

Szoborkészítés során egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat.

Egyéni elképzelés, vagy a megrendelés szerint, a szobrászat különféle műfajaiban tervez, képes kézi- és gépi eljárással plasztikát készíteni. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt plasztika gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Végigviszi vagy összehangolja a szoborkészítés egyes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott megbízói vagy önálló szobrász feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
– alkalmazni a szobrász történeti és a kortárs művészeti ismereteit
– anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni
– beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
– megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– a szoborkészítéshez előzetes formatanulmányokat készíteni
–  együttműködni a szobrászat, különböző területein dolgozó szakembereivel
– megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott szobrokat, érmet, domborművet készíteni
– sokszorosított plasztika előállításához különböző rendeltetésű sokszorosító formákat készíteni
– szakszerűen kiegészíteni, retusálni sérült épületplasztikai elemeket
– ellenőrizni a szobrászati alapanyagok cél szerinti felhasználhatóságát
– azonosítani a szobrászatban használt anyagok tulajdonságait

– szakszerűen használni a szobrászatban alkalmazott eszközöket
– modellt, maketteket készíteni
– egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
– ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
– megtervezni, felügyelni a szoborkészítés folyamatát
– alkalmazni a szoborkészítés különböző módjait

– szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencét
– a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
– minőségi garanciát vállalni a megrendelt plasztika vagy szobrászati tevékenység iránt
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134008
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #szobrász #képzőésiparművészetimunkatársszobrász #képzőésiparművészetimunkatársszobrásztanfolyam #képzőésiparművészetimunkatársszobrászképzés #képzőésiparművészetimunkatársszobrásztanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatársszobrászoktatás #képzőésiparművészetimunkatársszobrászvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések