Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) tanfolyam

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) tanfolyam

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő), Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) tanfolyam, Felnőttképzés

A Képző- és iparművészeti munkatársként képesítést szerzett festő széleskörű rajzi- és képi tudással, művészettörténeti, festészettörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel és/vagy alkotó módon valósítja meg. Önálló vagy alkalmazott festészeti tevékenységét önállóan vagy alkotócsoportban, saját műhelyében végzi. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket,
vázlatokat, modelleket készít. Munkáját digitálisan dokumentálja.

(Terv)pályázaton vesz részt, pályázati munkáját, szakmai munkásságát digitális prezentációval be tudja mutatni vagy portfólióval bemutatja. Megrendelőivel és szakmai partnereivel tartja a kapcsolatot, munkáját archiválja. Kiállítást rendez, szakmai munkájának installálását a hely, illetve a kiállítási koncepcióhoz igazítja. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek képzőművészeti szakterületein folytathatja, vagy tudását a bölcsészettudomány kapcsolódó területein kamatoztathatja.

További szakirányú ismeretek elsajátításával (szakirányú szakképzések, továbbképzések, felsőfokú tanulmányok) szakosodhat a művészeti intézményrendszer különböző területeire is (galériás, kurátor, múzeumpedagógus, kulturális rendezvény szervezés).

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a munkájában alkalmazni a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat
– magabiztosan megválasztani anyagait és eszközeit alkotói céljához
– a stilizálás és az átírás különböző fajtáit megkülönböztetni és alkalmazni
– az absztrakt gondolkodását fejleszteni
– a választott technika alkalmazásával a saját elképzeléseit megvalósítani
– a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre
– szakmai munkáit kiállítás számára előkészíteni, a kiállítótér adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva installálni munkáját
– a klasszikus és a kortárs festészeti eljárásokat ismerni és alkalmazni
– csoportosítani a festészeti eljárások során használt anyagokat
– megkülönböztetni, átlátni a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti korszakok vonatkozásaiban
– összefüggéseiben ismerni a festészeti kifejezőeszközöket az adott korszakok vonatkozásaiban
– felismerni a festészeti stílusok társadalmi, kulturális hátterét
– megnevezni az adott korszak jelentős művészeti központjait, művészcsoportjait, iskoláit, alkotóit
– áttekinteni a jelentős művészeti intézményeket a hazai kortárs művészet intézményrendszerét
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– munkáját digitálisan dokumentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma:02134002
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #festő #festőtanfolyam #festőképzés #festőtanfolyamról #festőoktatás #festővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intét 

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések