Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam

katasztrófavédelmi munkatárs a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények
vezetőjének a jogszabályokban meghatározott polgári védelmi és iparbiztonsági 
feladatainak végrehajtásában nyújt szakmai segítséget.
Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági), Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés, Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam, Felnőttképzés

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével tervezi, szervezi a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények katasztrófavédelmi feladatait. Részt vesz a katasztrófavédelmi kockázatbecslés végrehajtásábanmeghatározza a település
kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a gazdálkodó szervezet veszélyeztetettségét és kidolgozza a lakosságvédelmi feladatait, szükség esetén közreműködik a veszélyelhárítási terv elkészítésében.

Hatósági kijelölő határozat alapján polgári védelmi szervezetet hoz létre, tagjait felkészíti, gondoskodik a technikai eszközök biztosításáról a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények logisztikai biztosítási alapfeladatainak meghatározása révén. Közreműködik a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő katasztrófa-védelmi feladatok meghatározásában, összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv).

Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények iparbiztonsággal kapcsolatos feladatait, koordinálja ezek végrehajtását, elemzi az ipari tevékenységek és technológiák kockázatát. Részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság részére benyújtandó polgári védelmi és iparbiztonsági dokumentumok elkészítésében. Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának dokumentumait, szükség esetén a veszélyesárú szállítást. Kapcsolatot tart az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események (legjellemzőbben árvíz, beavatkozásveszélyes anyag jelenlétében) során az együttműködő szervekkel és szervezetekkel. Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

Szakképesítés sorszáma: 10324006
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmimunkatárs #polgárivédelmiiparbiztonsági #polgárivédelmiiparbiztonságitanfolyam #polgárivédelmiiparbiztonságiképzés #polgárivédelmiiparbiztonságitanfolyamról #polgárivédelmiiparbiztonságioktatás #polgárivédelmiiparbiztonságivizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések