Hangszerkészítő és -javító I. (vonós)

Ezzel a képzéssel a hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tanult 
szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos
 munkafeladatokat önállóan elvégezze
Hangszerkészítő és -javító I. (vonós) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Hangszerkészítő és -javító I. (vonós), Hangszerkészítő és -javító I. (vonós) képzés, Hangszerkészítő és -javító I. (vonós) tanfolyam, Felnőttképzés

A hangszercsalád tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon.
Szükség szerint önállóan kipróbálja, ellenőrzi, méréseket végez, előkészít, összeállít, épít, javít, helyreállít, felújít, átalakít, működtet, együttműködik, dokumentál.

Képes:
‒ a megfelelő ismereteket jól és önállóan alkalmazni:
‒ a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni;
‒ használni és karbantartani eszközeit, szerszámait;
‒ a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni;
‒ balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni;
‒ együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre;
‒ a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját.

Szakképesítés sorszáma:02145035
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.05.07

# /- #hangszerkészítőésjavítóI. #vonós #vonóstanfolyam #vonósképzés #vonóstanfolyamról #vonósoktatás #vonósvizsga