Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

 Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

Egészségfejlesztési segítő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Egészségfejlesztési segítő, Egészségfejlesztési segítő képzés, Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Felnőttképzés

Az egészségfejlesztési segítő együttműködik az egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, kiemelten az egészségügyi alapellátással, előmozdítja a lakosság egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését, igénybevételét. Team munkában dolgozik az egészségfejlesztés különböző színterein, szervezőként részt vesz a közösség eseményein, szervezett
rendezvényein. Egészségfejlesztő tevékenységét elsősorban a család – mint legkisebb közösség – fókusszal végzi.

Közreműködik az egészségi állapot megőrzését célzó prevenciós munkában: segíti a céllakosság szervezett, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatokon való részvételét;
felismeri a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket, részt vesz azok
elhárításában; segítséget nyújt a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátításában, a megfelelő személyi higiéné, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának
fenntartásában; támogatást nyújt a káros szenvedélyek leküzdésében. Személyes példát mutat.
Kapcsolatot tart a szociális ellátás szereplőivel, a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett végzi a családok és a lakosság érdekében.

Szakképesítés sorszáma: 09153005
Programkövetelmény érvényessége: 2021.03.05

# /- #egészségfejlesztésisegítő #egészségfejlesztésisegítőtanfolyam #egészségfejlesztésisegítőképzés #egészségfejlesztésisegítőtanfolyamról #egészségfejlesztésisegítőoktatás #egészségfejlesztésisegítővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet