A női karrier sajátos kérdései – esetleírással illusztrálva.

Kata negyvenes éveiben, három gyerek felnevelése után szeretett volna visszatérni a munka világába, azért fordult hozzánk, hogy segítsünk neki előkészíteni ezt a lépést. Egyrészről olyan sok év telt el azóta, hogy az utolsó munkahelyéről eljött, hogy már alig tudta elképzelni, miként térhetne vissza a szakmai szerepbe. Másrészt az eltelt évek meglehetősen lemorzsolták az önértékelését, amire ráadásul a férje is rásegített, folyton megerősítve benne, hogy otthon a helye és hogy úgysem ért semmi máshoz, mint a háztartáshoz és a gyerekekhez.

Kata ezalatt csendesen álmodozott egy olyan életről, ahol más területen is kiteljesedhet, mint az anyaszerepben – ami évekig boldoggá tette, de a gyerekek függetlenedésével már egyre kevésbé. Álmai nem voltak nagyra törőek, közülük a „legőrültebb” a teljes újrakezdés gondolata volt, mivel egykori titkárnői munkája helyett szívesebben tért volna vissza a munkába egy olyan pozícióban, ahol valamilyen módon segítségére lehet másoknak, ahol meghallgathat, támaszt nyújthat valakinek, vagy akár ápolhat másokat – egy kicsit az anyai szerepéhez hasonlóan, amit annyira élvezett.

A környezetében élők attól is féltették Katát, hogy nem fog tudni megbirkózni a több párhuzamos (anya, feleség és dolgozó nő) szereppel. Valójában a kutatásokból az derül ki, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – a párhuzamos életfeladatok, szerepek betöltése nem okoz szükségszerűen több stresszt a nőknél, sőt, az életünkkel való elégedettségünket is növelheti, ha sikeresen tudjuk őket összeegyeztetni.

Érdekes feladat volt például Katával, egy tanácsadás folyamán végiggondolni, ő hogyan képzeli el az egyensúlyt és hogyan súlyozná fontosságuk szerint élete különböző szerepköreit. Ez egyrészt tudatosította benne, hogy ezek a területek jól megférnek egymással, de azt is, hogy az egyensúlyra tudatosan kell törekednie és bizonyos kompromisszumok elengedhetetlenek, ha szeretné sikeresen véghez vinni életében azt a változást, amelyre készült.

Alapvetően ugyanazon módszerek és elméletek érvényesek férfi és női ügyfelek pályatanácsadása esetén, ugyanakkor, mint ez a szituáció is mutatja, sokszor egészen más jellegűek a problémák és bizony vannak tipikusan a női identitáshoz kapcsolódó kérdések.

Tudjuk, hogy a nők döntéseiben sokkal nagyobb szerepet játszanak a „fontos személyek”, azaz a hozzátartozók és közeli barátok. Egy 1998-as kutatás eredménye azt mutatta, hogy a nők pályáról, karrierről, életről alkotott elképzeléseiben és terveiben sokkal nagyobb szerepet kap a kapcsolati tényező (szerelmi, családi vagy szociális élet) mint a férfiakéban. A pályájuk is gyakrabban tükröz életmód szintű döntéseket, kevésbé lineáris (folytatólagos) vagy sikerorientált. A nők inkább az egyensúly megtalálására törekszenek házasság, gyerekek és munka között.

Egy kutatásban vizsgált nők mindegyike – függetlenül társadalmi vagy munkahelyi pozíciójától – számításba vette a (létező vagy leendő) gyerekeik és hozzátartozóik (pl. élettársuk) szempontjait a munkájával kapcsolatos döntéseknél, míg ez a tendencia sokkal kevésbé volt jellemző a férfiakra. Magyarán a döntéseik nagyobb mértékben figyelembe veszik a hozzátartozóik érdekeit, mint amennyire ez a férfiakra jellemző. Ügyfelünk sem tudott volna olyan munkát elképzelni, amely miatt teljesen le kell mondjon a gyerekeivel való törődésről, habár azok már sokkal kevésbé voltak rászorulva, mint kisebb korukban.

Számos egyéb gyakorlat és nyolc találkozó után végül két olyan, életképes és Éva vágyaival egyező pályát is sikerül beazonosítanunk, amelyekben egyesülnek az ő kritériumai: Megfelelő képzés során segíteni másoknak és a családjára is kellő időt fordítani (egészségügyi területen illetve a szépészeti szolgáltatásokban). Mivel még néhány információ hiányzott a végső elhatározáshoz, felépítettünk egy akciótervet, amelynek alapján már nélkülünk is tovább tudott menni a döntéshez vezető úton. Ennél talán még fontosabb, hogy újra elkezdett hinni önmagában és abban, hogy a jövőjét saját maga tudja alakítani, helyet adva életében mindannak, ami neki fontos!

Projektünk által minden bennünket megkereső nőnek, családanyának ,- atipikus, rugalmas formában történő munkaügyi ajánlással, speciális tanácsadással, választható képzéssel, mentálhigiénés gondozással tudunk segíteni, hogy a munka, és a magánélet összehangolása teljes mértékben megvalósulhasson!

Fülöp Henrik