Sportedző (fallabda sportágban) címkéhez tartozó bejegyzések

Fitness instruktor tanfolyam

A fitness instruktor a fitnesz és wellness klubok edzőtermi részlegében teremedzői feladatot
 lát el.
Fitness instruktor tanfolyammal kapcsolatos információkért - felnottkepzes.hu

Fitness instruktor, Fitness instruktor KÉPZÉS, Fitness instruktor tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározniaz ügyfél aktuális állapotából kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazniaz elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendelni. Felügyeli a különböző erőfejlesztő és kardio gépeken, valamint különböző edzéseszközökkel végzett edzéseket, vagy tanácsot ad az edzésprogram összeállításához, szükség esetén segítséget nyújt, és technikai hibákat javít. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram módosítására. A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet.

A fitness instruktor nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet. Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.
Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz létesítmény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja.

A fitness instruktor szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: fitnesz oktató, csoportos funkcionális instruktor, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.

Szakképesítés sorszáma: 10144002
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #fitnessinstruktor #fitnessinstruktortanfolyam #fitnessinstruktorképzés #fitnessinstruktortanfolyamról #fitnessinstruktoroktatás #fitnessinstruktorvizsga

Sportedző (fallabda sportágban) tanfolyam

A sportedző szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a 
sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 
Sportedző (fallabda sportágban) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Sportedző (fallabda sportágban), Sportedző (fallabda sportágban) képzés, Sportedző (fallabda sportágban) tanfolyam, Felnőttképzés

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket.

Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport
és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

Szakképesítés sorszáma: 10145022
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# /- #sportedző  #sportedzőfallabdasportágban #sportedzőfallabdasportágbantanfolyam #sportedzőfallabdasportágbanképzés #sportedzőfallabdasportágbantanfolyamról #sportedzőfallabdasportágbanoktatás #sportedzőfallabdasportágbanvizsga